Składając zamówienie akceptujesz warunki regulaminu. Prosimy zapoznaj się  z nim przed przystopieniem do złożenia zamówienia.

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.lulastudio.pl,
prowadzony jest przez firmę REDTHORN Łukasz Szabat
z siedzibą w Kraśniku, ul. Sienkiewicza 78,

 e-mail: kontakt@redthorn.pl kontakt@lulastudio.pl

I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy www.lulastudio.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko za pośrednictwem strony internetowej.

2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamawiający składający zamówienia za pomocą strony internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

3. Sklep zastrzega, iż zdjęcia oferowanych towarów, znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, są jedynie zdjęciami przykładowymi i towar może nieznacznie odbiegać w zakresie barwy lub wielkości od towarów przedstawionych na istotnych zdjęciach, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

II. Składanie zamówienia

1. Zamówień mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie. Osoby mające mniej niż 18 lat, mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą oraz zgodą rodziców/ opiekuna prawnego.

2. Zamówienia w Sklepie można składać przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, polityki prywatności, polityki cookies.

4. Zamówienie na naszej stronie składa się bez konieczności zakładania konta. 

5. Zamówienia mogą być składane tylko za pośrednictwem systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu.

6. Każde złożone zamówienie otrzymuje swój numer, który Zamawiający jest obowiązany podać przy każdym kontakcie ze Sklepem. W przeciwnym wypadku korespondencja Zamawiającego zostanie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przez Sklep.

7. Minimalna wartość zamówienia jest określona dla poszczególnych produktów – informacje o minimalnej ilości zamówienia znajdują się przy danym produkcie.

8. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po uzgodnieniu specyfikacji towaru przez Zamawiającego ze Sklepem oraz po ostatecznej mailowej akceptacji projektu zaproszeń.

9. Rozpoczęcie fizycznej realizacji zamówienia liczone jest od następnego dnia roboczego po akceptacji przesłanego przez Sklep projektu.

Projekt zaproszeń otrzymają Państwo dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, a następnie po akceptacji projektu rozpocznie się realizacja produktów oferowanych przez Sklep. 

W tytule przelewu należy podać nadany przez Sklep numer zamówienia lub numer rachunku/faktury. W przeciwnym wypadku nie nastąpi realizacja zamówienia do czasu, aż Zamawiający nie skontaktuje się ze Sklepem i nie wyjaśni kwestii numeru zamówienia.

10. Termin płatności za zamówiony towary wynosi 3 dni. Jedyną akceptowaną formą płatności jest przelew bankowy na rachunek sklepu.

11. W przypadku opłacenia części zamówienia Sklep oczekuje na dopłatę 3 dni od zaksięgowania części kwoty za zamówienie. Po tym okresie zamówienie zostanie anulowane, a pieniądze zwrócone na konto Klienta w ciągu 14 dni roboczych.

12. W przypadku przelewów zagranicznych, po anulowaniu zamówienia Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w kursie walut lub/oraz koszty przewalutowania.

13. Projekty graficzne:

Projekty przesyłane są od 3 do 7 dni roboczych licząc od następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie na naszym koncie.

W przypadku wyboru opcji ekspresowej naliczamy dopłatę w wysokości procenta od kwoty zamówienia.
Po złożeniu zamówienia, na e-mail klienta przesyłamy rachunek z doliczoną kwotą od usługi ekspres.
Projekt przesyłamy w ciągu 1-3 dni licząc od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty.
Do zamówienia należy doliczyć:
50% wartości jego zamówienia, jeżeli zamówienie wynosi poniżej 100zł,
40% wartości zamówienia, jeżeli zamówienie wynosi od 100-500zł,
30% wartości zamówienia, przy zamówieniu powyżej 500zł, 

Wstępny projekt graficzny zaproszenia/dodatków wysyłamy pocztą elektroniczną kontakt@lulastudio.pl.
Wstępny projekt wysyłamy w postaci pliku  PDF na wskazany przez Państwa w trakcie zamówienia adres e-mail.
Do odczytania plików są potrzebne programy: Adobe Reader.
Realizacja zamówienia zaproszeń ślubnych następuje po poinformowaniu Sklepu przez Zamawiającego o akceptacji projektu drogą mailową.
W cenie zaproszeń są 2 poprawki – każda wysyłana w ciągu 1-3 dni roboczych. Każda kolejna poprawka wynosi 15 zł. 

14. Przy składaniu zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do podania adresu do wysyłki. W przeciwnym wypadku zamówienie nie będzie przekazane do realizacji i zostanie automatycznie skasowane z rejestru zamówień.

Uwaga! W momencie rezygnacji z zamówienia, po wykonania projektu graficznego przy zwrocie należności potrącamy kwotę 50 zł.

15. Późniejsze domówienie mniejszej ilości generuje dodatkowy koszt dodruku tj. 30 zł do wartości domówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia domówień mailowych w szczycie sezonu ślubnego. 

III. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia nastąpi po złożeniu prawidłowego zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu oraz po wpłaceniu całości kwoty należnej za zamówienie w formie przelewu bankowego z podaniem w tytule przelewu dokładnego numeru zamówienia nadanego przez system internetowy Sklepu, bądź numeru rachunku/faktury.

2. Sklep nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu wydrukowane zostanie dokładnie to co zostało wprowadzone w kreatorze zamówienia.
Wszelkie zmiany w treści po złożonym zamówieniu należy zgłaszać drogą mailową w tym błędne dane, literówki, zmiany w liście gości itp.

3. Zamawiający nie może ingerować we wzory towarów oferowanych przez Sklep bez uprzedniego kontaktu ze Sklepem i po ich ostatecznym uzgodnieniu. 

4. Sklep realizuje zamówienia według indywidualnych wzorów Zamawiających tylko w formie pakietu ślubnego.

5. Termin realizacji zamówienia wynosi 0d 10 do 15 dni roboczych lub opcja ekspresowa  7 dni roboczych licząc od dnia następnego po akceptacji ostatecznego projektu i/lub dostarczenia listy gości do momentu wysyłki.

6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w powyższym terminie z przyczyn niezależnych, Sklep poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji zamówienia.

7. Całe zamówienie złożone na jedno nazwisko wysyłane jest jedną paczką. Kupujący pokrywa koszt wysyłki zależne od ilości zamówionych produktów. Jest on generowany podczas składania zamówienia.. W przypadku gdy zamówienie składa się z kilku produktów o różnym czasie realizacji całość zamówienia jest realizowana zgodnie z najdłuższym terminem realizacji. Takie zamówienie jest wysyłane jedną paczką nie dzielimy wysyłki produktów.

8. Paczki są wysyłane za pomocą firmy kurierskiej. Czas dostawy paczki przez firmę kurierska nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

9. W przypadku nie dostarczenia paczki przez firmę kurierską, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sklep wraz z podaniem numeru zamówienia.

10. Odbiór osobisty zamówienia nie jest możliwy.

IV. Zwrot towarów

 1. Prosimy o przemyślane zakupy ponieważ nie przyjmujemy zwrotów – nabyte w naszym sklepie produkty są personalizowane i wykonywane na specjalne zamówienie przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta.

2. Wszystkie produkty wykonywane w naszym sklepie są wykonywane na zamówienie i według indywidualnych parametrów wskazanych w zamówieniu.
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeb.

V. Reklamacje

1. Po otrzymaniu Paczki  Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zgodność przesyłki ze złożonym zamówieniem. Reklamację można zgłosić do 3 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.

2. Przy reklamacji towaru Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Sklep za pomocą zgłoszenia mailem na kontakt@lulastudio.pl

3. Sklep nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Zamawiających za pobraniem.

4. Zwrot ceny zakupionego towaru na rzecz Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zwracanego towaru do Sklepu, pod warunkiem dopełnienia pozostałych warunków.

5. W przypadku błędów powstałych z winy Sklepu  Zamawiający powinien zgłosić drogą mailową informację o reklamacji oraz odesłać zamówiony towar na adres Sklepu pokrywając koszty wysyłki. Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć towar tak aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Jakakolwiek ingerencja w otrzymany towar będzie skutkowała odrzuceniem reklamacji.

6. Sklep nada paczkę zwrotną do Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania nadesłanego przez Zamawiającego towaru wraz z poprawionym lub nowym towarem lub zostanie poinformowany o planowanym terminie wysyłki poprawionych produktów.

7. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji.

8. Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy:

– dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Kupującego Projektem np. treść zaproszenia, kolor lub wielość czcionki, krój tekstu, rodzaj papieru, kolor wstążki lub sznurka;

– dotyczy ona cech Produktu, które są zgodne z jego opisem np. gramatura papieru, rozmiar zaproszenia/dodatków; 

– produkt ma błędy lub usterki wynikające z zaakceptowanego przez Kupującego Projektu lub są one autorstwa samego Kupującego, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia;

– jej podstawą są  różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora np. kolor, odcień nadruku, papierów ozdobnych, proporcje.

– dotyczy ona niezależnych od Sklepu drobnych wad papieru tj. drobne wtrącenia lub techniki złocenia tj. niewielkie ubytki w złoceniu tekstu.

9. W przypadku gdy Zamawiający nie zgadza się z decyzją Sklepu w sprawie reklamacji,  może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 – Zamawiający może  zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

 – Zamawiający może  zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą

 – Zamawiający może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

– W przypadku rezygnacji z części lub całości zamówienia w trakcie jego realizacji, Sprzedawca może odliczyć od zwracanej kwoty część poniesionych kosztów w tym:
– każdą rozpoczętą roboczo-godzinę spędzoną nad projektem (100zł/h)
– koszty poniesione na zakup materiałów,
– koszty wynikające z realizacji części Zamówienia,

– W PRZYPADKU REZYGNACJI ZE ZREALIZOWANEGO ZAMÓWIENIA, KTÓRE NIE ZOSTAŁO JESZCZE WYSŁANE DO KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY ZWRACA TYLKO KOSZTY PONIESIONEGO PRZEZ KUPUJĄCEGO NA POCZET WYSYŁKI ZAMÓWIENIA (KOSZTY DOSTAWY), ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER PRODUKTÓW JAKIMI SPRZEDAJĄCY HANDLUJE!
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeb.

VI. Gwarancja

1. Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz.U.2002.141.1176 ze zm.

3. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów i nie może to stanowić podstawy gwarancji.

4. Warunkiem realizacji roszczeń Zamawiającego jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towaru.

VII. Rachunki i Faktury VAT

1. Ceny towarów podane na stronie internetowej są cenami netto i nie zawierają VAT.

2. Przedsiębiorca korzysta z podmiotowego zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

3. Na życzenie Zamawiającego, zawarte przy składaniu zamówienia za pomocą systemu znajdującego się na stronach internetowych Sklepu, Sklep wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę bez VAT, o ile zamawiający poda wszystkie niezbędne dane do sporządzenia faktury.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią tego dokumentu. 

IX. Wykorzystanie plików cookie

1. Zapoznaj się z Polityką plików cookies, która jest częścią tego dokumentu.

X. Prawa autorskie

1. Wszystkie projekty prezentowane na stronie internetowej lulastudio.pl są chronione prawami autorskimi. Projekty nie mogą być kopiowane, modyfikowane ani wykorzystywane bez zgody autorów.
2. Lula Wedding Studio  zastrzega sobie prawo do publikowania wykonanych projektów i ich realizacji.
3. W przypadku wykonania projektu indywidualnego na zlecenie klienta Lula Wedding Studio jest w prawnym autorem projektu.
Zgodnie z przepisami prawa-prawo autorskie do projektu ma tylko i wyłącznie jego wykonawca.
4. Projekty indywidualne mogą być wykorzystywane przez Lula Wedding Studio do celów marketingowych i komercyjnych.

XI. Siła wyższa

1.  Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Zamówienia spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Zamówienia.
2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
3. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 14 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia anulować Zamówienie, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych już usług w tym:
– każdą rozpoczętą roboczo-godzinę spędzoną nad projektem (100zł/h)
– koszty poniesione na zakup materiałów,
– koszty wynikające z realizacji części Zamówienia,
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zachowania wszelkich kosztów poniesionych na zrealizowane już Zamówienie, które nie zostało jeszcze dostarczone Kupującemu i zobowiązuje się dostarczyć je w jak najszybszym terminie po okresie występowania Siły Wyższej.
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeb.
4. W przypadku braku wyrażenia chęci rezygnacji przez Kupującego z Zamówienia za porozumieniem Stron (patrz punkt 3.), okres występowania następstw Siły Wyższej powoduje przesunięcie terminów realizacji usług określonych w Zamówieniu do czasu zaprzestania występowania Siły Wyższej.
5. Jeśli Siła Wyższa uniemożliwi całkowicie realizację przedmiotu umowy, Sklep ma prawo do zaprzestania dalszej realizacji Zamówienia bez odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa i zobowiązuje się zwrócić kwotę wpłaconą przez Zamawiającego na poczet Zamówienia, pomniejszoną o kwoty wymienione w punkcie 3.