Polityka prywatności Sklepu Lula Wedding Studio lulastudio.pl

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

1. Administrator danych osobowych „Administrator”

ŁUKASZ SZABAT, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: REDTHORN, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 715-194-38-49, REGON 383846697 , ul. Sienkiewicza 78, 23-204 Kraśnik – do którego należy marka LULA WEDDING STUDIO.

2. Dane osobowe i prywatność

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych „Usługi”.

 

2.1. C e l   p r z e t w a r z a n i a :

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • Realizacja Twoich zamówień

 

2.2. P o d s t a w a   p r z e t w a r z a n i a :

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Nasz prawnie uzasadniony interes art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na:
  • przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych
  • badaniu satysfakcji klientów

2.3. P o d a n i e   d a n y c h :

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

 

2.4. S k u t e k   n i e p o d a n i a   d a n y c h :

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

 

2.5. M o ż l i w o ś ć   c o f n i ę c i a   z g o d y :

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

3. Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez Strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

4. Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

5. Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania:

 •  dostępu do Twoich danych osobowych
 •  ich sprostowania
 •  usunięcia
 •  ograniczenia przetwarzania
 •  przeniesienia danych do innego administratora

A także prawo:

 •  wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora,
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

6. Ciasteczka

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies ciasteczek. Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia komputera, telefonu, itd.
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

7. Usługi zewnętrzne/Odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 •  podmiot realizujący dostawę towarów
 •  hostingodawca
 •  biuro księgowe
 •  podmiot ułatwiajacy optymalizację Sklepu
 •  podmiot zapewniający usługi marketingowe
 •  portale społeczniościowe
 •  podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne

8. Kontakt z administratorem

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:
kontakt@redthorn.pl